Zaterdag 20 maart werd in wijk de Boekhorst ook meegedaan met de landelijke opschoondag. Vele wijkbewoners, jong en oud, verzamelden zich bij de speeltuintje. Met vuilniszakken, handschoenen, afvalgrijpers ging men in groepjes op pad. Zelfs het “rondje om VVSB” werd meegenomen in de schoonmaakronde. Het resultaat was een hele berg met afval…en een schonere wijk! Dank aan degene die zijn steentje heeft bijgedragen.