Kosten
Het lidmaatschap van de wijkvereniging bedraagt € 5,00 per jaar. U kunt de contributie over maken op rekening NL53 INGB 0003.532.291 ten name van Wijkvereniging ‘De Boekhorst’.

Wilt u uw postcode en huisnummer in het opmerkingenveld vermelden?

Wijzigen/Beeindigen
Het wijzigen/beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk, bijvoorkeur per email (penningmeester@wijkverenigingdeboekhorst.nl), aan de penningmeester te worden doorgegeven.

Lid worden?
Voor meer informatie over hoe u lid kunt worden, kunt u contact opnemen met Jurgen Heemskerk (penningmeester@wijkverenigingdeboekhorst.nl).