Hier vindt u de notulen van de ledenjaarvergadering: