Nieuws


 

Wijkvernieuwing in afronding, bent u onze ogen en oren?

donderdag - 01 februari 2018

 

De wijkvernieuwing is bijna afgerond! In de Troelstralaan en dr. Schaepmanlaan moeten de parkeervakken nog worden verlaagd en ook aan de Brink wordt de laatste hand gelegd. Als dat klaar is, is het tijd om de balans op te maken. Tijd om na te gaan of de wijkvernieuwing goed is afgerond. Dit zal uiteindelijk gebeuren tijdens de ultieme oplevering en de wijkvereniging zal daar bij zijn. U bent onze ogen en oren in de wijk, dus aan u de vraag om na te gaan of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Mocht u gebreken tegen komen, vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag van u, zodat we ze in één keer aan de gemeente en de aannemer over kunnen brengen. Hiervoor kunt u een email sturen naar jhbmhuijsmans@gmail.com of carolien55@hotmail.com of een briefje in de bus doen bij een van de bestuursleden.

 


 

Toelichting op de aanpassingen parkeervakken - mei 2017

maandag - 05 juni 2017

 

Onlangs heeft u een brief van de gemeente ontvangen, waarin werd gemeld dat een deel van de reeds aangelegde nieuwe bestrating in de wijk opnieuw zal worden aangebracht. Dit heeft her en der geleid tot verbazing en gefronste wenkbrauwen. Begrijpelijk, want steeds meer wordt zichtbaar hoe onze straten opknappen van de vernieuwings- operatie – niets dan complimenten.....

lees meer


 

Algemene Jaarvergadering Woensdag 15 maart 2017

vrijdag - 10 maart 2017

 

Namens het bestuur van de wijkvereniging bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Op deze avond zal wethouder Martijn Bilars informatie geven over de wijkvernieuwing, het Sportpark en het BAVO-terrein. Voor u de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren over dagelijkse zaken die in het kader van de samenleving aangaan. En welke rol kunnen wij, wijkbewoners, hierin spelen?

 

We starten klokslag 20:00 uur. Noteert u de datum. Graag tot 15 maart 1017 bij restaurant LeZ aan de Herenweg.

 

Hier kunt u het jaarverslag van de ALV 2016 nog eens nalezen.